Tiêu điểm

Adobe Lightroom nhập ảnh trực tiếp trên iPad, iOS trong tương laiDiscord 9.8.2 có chế độ nền tối AMOLED ẩn trên Android

Link Firmware iOS 7.0.6 các phiên bản tốc độ cao cho iphone 5s, 5, 4s, 4 , 3gs

Trần Văn Việt - ( 4.0★- 13 đánh giá)  ĐG của bạn?
Tổng hợp Firmware iOS 7.0.6 cho tất cả các hệ điều hành iOS như iPhone 5s,5c,5,4s,4,3gs, ipad 3,2, ipad mini,iPod touch. Link tải tốc độ cao
Apple chính thức tung ra phiên bản cập nhật iOS 8.1.2 cho iPhone 6 plus, 6, ip 5s, 5, 4s, 4
Link firmware iOS 8.0.2 chuẩn từ trang chủ, tốc độ tải nhanh cho điện thoại iPhone 6 plus, 6, ip 5s, 5, 4s
Download iOS 8.4, Link tải iOS 8.4 Firmware nhanh cho iPhone 6, iP 5s, 5, 4s
Link Firmware iOS 8 Beta 5 tốc độ cao cho iPhone, iPad, iPod touch
Download iOS 10.3.1, tải Firmware 10.3.1 cho iPhone, iPad

Bạn lựa chọn link phù hợp với hệ điều hành của mình nhé.

Để tải nhanh hơn, các bạn sử dụng phần mềm hỗ trợ download IDM để tải >> tải IDM

Firmware iOS 7.0.6 cho Iphone 5s, 5c, 5 (iPhone 5s GSM, iPhone 5s CDMA&GSM, iPhone 5c GSM, iPhone 5c CDMA&GSM, iPhone 5 Global,iPhone 5 GSM)

(iPhone 5s GSM Model A1533-A1457-A1528-A1530) (7.0.6) (11B651): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 5s CDMA&GSM Model A1533-A1453) (7.0.6) (11B651): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 5c GSM Model A1532-A1507-A1526-A1529) (7.0.6) (11B651): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 5c CDMA&GSM Model A1532-A1456) (7.0.6) (11B651): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 5 Global Model A1429) (7.0.6) (11B651): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 5 GSM Only AT&T A1428) (7.0.6) (11B651): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

 Iphone 4s, 4  - Firmware iOS 7.0.6 cho iPhone 4S GSM&CDMA, iPhone 4 CDMA, iPhone 4 GSM, iPhone 4 GSM 2012

(iPhone 4S GSM&CDMA Model A1387) (7.0.6) (11B651): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 4 CDMA Model A1349) (7.0.6) (11B651): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 4 GSM Model (2012)) (7.0.6) (11B651): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPhone 4 GSM Model A1332) (7.0.6) (11B651): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad 4 - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad 4 CDMA, iPad 4 GSM, iPad 4 Wi-Fi

(iPad 4 CDMA Model A1460) (7.0.6) (11B651): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 4 GSM Model A1459) (7.0.6) (11B651): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 4 Wi-Fi Model A1458) (7.0.6) (11B651): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad Air - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad Air GSM&CDMA, iPad Air WiFi

(iPad Air GSM&CDMA Model A1475) (7.0.6) (11B651): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad Air WiFi Model A1474) (7.0.6) (11B651): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad 3 - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad 3 GSM, iPad 3 CDMA, iPad 3 Wi-Fi

(iPad 3 GSM model A1430) (7.0.6) (11B651): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 3 CDMA Model (VS) A1403) (7.0.6) (11B651): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 3 Wi-Fi Model A1416) (7.0.6) (11B651): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad 2 - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 CDMA, iPad 2 GSM,iPad 2 Wi-Fi

(iPad 2 Wi-Fi Model (2012)) (7.0.6) (11B651): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 2 CDMA Model A1397) (7.0.6) (11B651): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 2 GSM Model A1396) (7.0.6) (11B651): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad 2 Wi-Fi Model A1395) (7.0.6) (11B651): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad Mini 2 - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad Mini 2 GSM&CDMA, iPad Mini 2 WiFi

(iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490) (7.0.6) (11B651): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad Mini 2 WiFi Model A1489) (7.0.6) (11B651): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPad Mini - Firmware iOS 7.0.6 cho iPad Mini CDMA, iPad Mini GSM, iPad Mini Wi-Fi

(iPad Mini CDMA Model A1455) (7.0.6) (11B651): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad Mini GSM Model A1454) (7.0.6) (11B651): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
(iPad Mini Wi-Fi Model A1432) (7.0.6) (11B651): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw

iPod touch - Firmware iOS 7.0.6 cho iPod touch (5th generation)

(iPod touch (5th generation)) (7.0.6) (11B651): Pod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
 

https://9mobi.vn/link-firmware-ios-706-cac-phien-ban-toc-do-cao-9n.aspx
 

Game dành cho iOS 5.5.1 hay nhất? iPhone 4s, 4, iP 3GS
Download iOS 8.2 cho iPhone 6 plus, 6, ip 5s, 5, 4s
Download iOS 9.3.3, link tải iOS 9.3.3 tốc độ cao
Link Firmware iOS 8 chính thức tốc độ cao cho iPhone, iPad, iPod touch
Link Firmware iOS 7.1.2 tốc độ cao cho iPhone, iPad, iPod touch

HỎI ĐÁP

  • Từ khoá:
  • firmware ios 7.0.6

  • cập nhật ios 7.0.6
Sponsored ads

APPS LIÊN QUAN

Mới cập nhật

Top

Copyright 2017 Powered by X-Media Minh Cuong J.S.C. All Rights Reserved.