Tiêu điểm

YouTube cập nhật trình phát, hiển thị các phần phổ biến nhất videoiOS 16 sẽ mang theo cách tương tác hệ thống và ứng dụng Apple mới?

Cách tính diện tích tam giác

Trần Văn Việt - ( 5.0★- 2 đánh giá)  ĐG của bạn?
Cách tính diện tích tam giác sẽ phụ thuộc vào loại tam giác cũng như các dữ kiện mà bài toán cho biết. Dưới đây 9mobi.vnsẽ chia sẻ cách tính đơn giản nhất, áp dụng cho các loại tam giác thường, vuông, cân, đều...
Cách tính diện tích ngũ giác
Cách tính diện tích đa giác
Cách tính chu vi đa giác
Cách tính diện tích tứ giác chi tiết nhất
Cách tính chu vi tam giác

Cách tính diện tích tam giác thường sẽ áp dụng được với các loại tam giác vuông, cân, đều. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặt biệt đó, bạn nên áp dụng công thức riêng sẽ nhanh hơn. Dưới đây sẽ là những trường hợp cụ thể giúp bạn ứng dụng nhanh nhất và đơn giản nhất vào bài toán hình học của mình.

cach tinh dien tich tam giac

Công thức tính diện tích tam giác lớp 10.

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

+ Cách tính diện tích tham giác thường: Tam giác thường là tam giác có 3 cạnh không bằng nhau.

S = 1⁄2 a.h (Trong đó a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao tương ứng với cạnh đáy)

Diện tích tam giác thường bằng một nửa tích của chiều cao nhân với cạnh đáy.

Ví dụ: Tính diện tích tam giác có cạnh a = 10 cm, chiều cao tương ứng với cạnh a, ký hiệu là h = 12 cm. Tính diện tích tam giác?

Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác thường ta có: S = 1⁄2 a.h = 1⁄2 x 10 x 12 = 60 cm2

Đáp án bài toán là 60 cm2

+ Cách tính diện tích tam giác vuông: Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông.

S = 1⁄2 a.b (Trong đó a và b là 2 cạnh góc vuông)

Diện tích tam giác vuông bằng một nửa tích 2 cạnh góc vuông. Trong trường hợp tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau gọi là tam giác vuông cân. Cách tính diện tích sẽ là S = 1⁄2 a2 với a là độ dài cạnh góc vuông.

Ví dụ: Cho tam giác vuông ABC vuông tại B. Cạnh AB bằng một nửa cạnh BC và bằng 3 cm, tính diện tích hình tam giác.

Giải:

Bài toán cho biết 1 cạnh góc vuông AB = 3 cm, cạnh AB lại bằng 1 nửa cạnh BC, suy ra cạnh BC = 2 x AB = 2 x 3 = 6 cm.

Từ đây áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông ta được: S = 1⁄2 a.b = 1⁄2 x 3 x 6 = 9 cm2

+Cách tính diện tích tam giác cân: Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.

S = 1⁄2 a.h (Trong đó a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao tương ứng với cạnh đáy)

Diện tích tam giác cân bằng một nửa tích của chiều cao nhân với cạnh đáy tương ứng với chiều cao. Trường hợp này bạn dùng công thức tính diện tích như tam giác thường.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại B, gọi H là trung điểm của cạnh BC, cạnh AC = 9 cm, BH = 12 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Giải:

Bài toán cho biết chiều cao BH = 12 cm, cạnh đáy AC = 9 cm.

Áp dụng công thức tính diện tích ta có: S = 1⁄2 a.h = 1⁄2 x 12 x 9 = 54 cm2

+Cách tính diện tích tam giác đều: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau, mỗi góc 60 độ.

S = a2√3/4 (Trong đó a là độ dành 1 cạnh của tam giác)

Diện tích tam giác đều bằng bình phương một cạnh nhân với căn 3 chia 4.

Ví dụ: Tính diện tích tam giác đều cạnh 5 cm.

Giải:

Áp dụng ngay công thức tính diện tích tam giác đều ta có ngay diện tích tam giác:

S = a2√3/4 = 25√3/4 = 10, 825 cm2

Trên đây là những trường hợp cụ thể của các tam giác và cách tính diện tích tam giác đơn giản nhất. Ngoài ra với các trường hợp bài toán cho biết cạnh tam giác và các góc, bạn có thể áp dụng công thức lượng giác để tính diện tích tam giác mà 9mobi.vn sẽ chia sẻ ở các bài sau.

https://9mobi.vn/cach-tinh-dien-tich-tam-giac-25350n.aspx
Công thức tính diện tích hình chữ nhật cũng được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trong bài viết, các bạn học sinh cập nhật để có thể sử dụng khi làm toán dễ dàng.

Cách tính diện tích hình lập phương
Cách tính diện tích hình bình hành
Cách tính diện tích hình thang vuông
Cách tính diện tích hình thang
Cách tính chu vi ngũ giác

HỎI ĐÁP

  • Từ khoá:
  • Cach tinh dien tich tam giac

  • dien tich tam giac
  • Cach tinh dien tich tam giac thương
  • vuong
  • can
  • deu
Sponsored ads

APPS LIÊN QUAN

Đọc nhiều

Mới cập nhật

Top

Copyright 2017 Powered by X-Media Minh Cuong J.S.C. All Rights Reserved.